U bent hier

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

03-02-2017

 Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat wij het eerste laboratorium in Vlaanderen zijn dat de NIPT Harmony in eigen beheer zal uitvoeren.


De NIPT of Niet-Invasieve Prenatale Test is een screeningsonderzoek dat via een eenvoudige bloedafname het geslacht van de foetus bepaalt, en de foetus op trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 18 (syndroom van Edward) en trisomie 13 (syndroom van Patau) screent.

De NIPT Harmony is de meest wetenschappelijk gedocumenteerde test op de markt. De test kan ten vroegste op 10 weken zwangerschap uitgevoerd worden, is betrouwbaar bij IVF- en tweeling­zwanger­schappen, en is met een sensitiviteit van >99% voor trisomie 21 betrouwbaarder dan de huidige combinatietest (sensitiviteit van 85%). Met NIPT Harmony zijn er <0.1% vals positieve resultaten t.o.v. 5% met de combinatietest. Hierdoor zijn er minder invasieve testen nodig en is er dus minder kans op een miskraam van een gezonde foetus.

De kostprijs bedraagt 290 euro en wordt tot op heden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die een gedeeltelijke tot volledige tegemoetkoming voorzien. Laat de patiënte dus zeker informeren bij haar mutualiteit.

De ophaling van een NIPT wordt verzorgd door onze eigen ophaaldienst, zodat we u een resultaat kunnen verzekeren tussen 5‑10 dagen.

Meer informatie vindt u op onze website.