U bent hier

KB 24 oktober 2017

01-12-2017

Teneinde de hoogwaardige patiëntenzorg te waarborgen ondanks de veelvuldige besparingsmaatregelen in de ambulante Laboratoriumgeneeskunde kan het laboratorium een supplementair compenserend bedrag aanrekenen. De aanrekening gebeurt conform het KB van 24 oktober 2017 tot uitvoering van het artikel 73 §1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica. Met deze melding wordt voldaan aan art. 3 van dit KB. Meer informatie vindt u op de website van onze beroepsvereniging http://www.fvkl.be.